KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI KİMDİR?

Bu uzmanlık dalının kapsamı:
Kulak – Burun – Boğaz (KBB) ve Baş – Boyun Cerrahisi uzmanı; kulak, burun, boğaz ve boyun bölgesi ile ilgilenir. Geçtiğimiz elli yıl içinde KBB; Kulak-Burun-Boğaz bölgesinden baş ve boyun bölgesine taşmıştır. Son yıllarda KBB uzmanlığı da kendi içinde dallara ayrılmıştır. Otoloji (kulak hastalıkları), Larengoloji (boğaz hastalıkları), Yüz ve Boyun Plastik Cerrahisi, Kanser Cerrahisi, Kulak – Burun – Boğaz Alerjisi, Bronkoözefa-goloji ve Nörotoloji gibi…

Kulak-Burun-Boğaz uzmanlık eğitimi nedir ?
Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi uzmanlığı lise eğitiminden sonra en az on yıllık bir eğitim gerektirir. Bunun 6 yıllık bölümü Tıp Fakültesinde, 4 yıllık bölümü uzmanlık eğitiminde geçer. Uzmanlık eğitiminden sonra mesleğe başlayabilmek için bir çok daldaki uzmanlardan oluşan bir kurul önünde yeterlik sınavı vermek şarttır. Eğer Kulak – Burun – Boğazın alt dallarında uzmanlaşılacaksa, bu eğitimden sonra özel eğitim görmek gerekir. İyi eğitilmiş KBB uzmanları, baş ve boyun bölgesindeki anatomi, fizyoloji, biyokimya, bakteriyoloji, farmakoloji, patoloji konusunda geniş bilgi sahibidirler. Bu alandaki her türlü cerrahiyi uygulayacak şekilde yetişmişlerdir.

KBB uzmanları ne yaparlar ?
Kulak, burun, sinüsler, boğaz, gırtlak, ağız boşluğu, geniz, boyun, tiroid bezi, tükürük bezleri, bronşlar ve yemek borusu ile ilgili tedavileri yapar ve bu alanlardaki cerrahi işlemleri gerçekleştirirler.
Özellikle kulak konusunda eğitilmiş olanlar modern mikrocerrahi teknikler uygulayarak işitme ameliyatları yaparlar. Bu ameliyatlarla hastaların işitmesindeki problemler düzeltilerek daha iyi işitme sağlanmaya çalışılır.
Vücudun en küçük kemiği olan stapes kemiğini değiştirerek yapılan stapedektomi ameliyatı veya iç kulak yerine yerleştirilen küçük elektrodlarla (implant) yapılan işitme düzeltme (koklear implant) ameliyatları işitmede önemli kazançlar sağlar. Bu uzmanlar modern cerrahi teknikleri uygulayarak bir çok hastalığı, enfeksiyonları ve doğuştan olan kulak deformitelerini düzeltebilirler.
Baş boyun alanındaki gelişmelerle bazı KBB uzmanları yüz ile ilgili plastik cerrahi konusunda da uzmanlaşmışlardır. Bunlar yüz, kulak, çene ve yüzdeki fonksiyon ve görünüm bozukluklarını düzelten ameliyatları yaparlar. Bu ameliyatların arasına yüz germe, kulak ve burun estetik operasyonları, çene düzeltme, kırışık düzeltme, yara izi düzeltmeler de sokulabilir.
Kulak-Burun-Boğaz eğitimi aynı zamanda baş ve boyundaki iyi huylu veya kötü huylu tümör ameliyatı sonu oluşan deformite ve fonksiyon bozukluklarının düzeltilmesini, kafatası tabanındaki hastalıkların, tümörlerin tedavilerini içerir.
Kulak-Burun-Boğaz uzmanlarının bazıları modern endoskopik cerrahi tekniklerini modern endoskopik cerrahi tekniklerini uygulayarak, burun, sinüsler, göz yaşı kanalı gibi bölgelerin hastalıkların tedavisinde gelişirler. Bunlar burun poliplerinin, tümörlerinin, enfeksiyonlarının ve burun içi deformitesinin tedavilerini yaparlar.
Kulak-Burun-Boğaz uzmanlarının bir diğer ilgi alanı ise üst solunum yolu alerjilerinin tetkik ve tedavisidir. Bu nedenle modern metodları kullanarak cilt testleri ve serum testleri uygularlar.
Genellikle tüm KBB uzmanları adenoidek-tomi, tonsillektomi, mastoid ve sinüs hastalıklarını tedavi ederler.
KBB uzmanları çoğu işitme kaybının sebebini araştıran odyolojik tetkiklerle de ilgilenirler.
Yine özel bir konusu Nörotolojidir. Bu alanda çalışan KBB uzmanları denge bozuklukları, çınlamalar gibi kulağın derinliklerinde olan hastalıklarla ilgilenirler. Bazı KBB uzmanlarının ilgilendikleri bu tür özel konular uzmanlık eğitiminden sonra özel eğitimler gerektirir ve tüm KBB uzmanları gelişen ve değişen tıp alanındaki gelişmeleri sürekli sürekli izlemek zorundadır.