Kulak Kiri ve Yapılması Gerekenler

Dış kulak ve dış kulak yolu:
Dış kulak, kafanın yan tarafında bulunan ve bir tünel girişi gibi gözüken, kulak kanalıyla devam eden ve kulak zarına kadar uzanan bölümdür.
Kulak kanalı ise kum saatini andırır. Kanalın dışa yakın kısmındaki deri özel bezlere sahiptir. Bu bezler kulak kirinin bir kısmını oluşturan salgıyı salgılarlar. Bu salgının görevi kulağa kaçan toz ve kum parçacıklarını yakalamak, kulak zarından uzak tutmaktır.. Kulak kiri, bu salgı ve ona yapışan toz vs. parçacıklarından oluşur.

Kulaklarınızı temizleyebilir misiniz?
Kulak kiri kulağınızın iç bölümlerinde oluşmaz. Sadece, kulak kanalının dış bölümünde oluşur. Böylece eğer kulak zarının yakınına yerleşmiş kulak kiri olan bir hasta varsa bunun sebebi, hastanın kulağını pamuklu kürdan ve bunun gibi şeylerle temizlemeye çalışmasıdır. Bu tür nesneler sadece kulak kirini derinlere itmeye ve bunun yanı sıra çok hassas olan kulak zarına zarar vermeye neden olur.

Çoğu zaman kulak kanalı kendi kendini temizler; kulak kanalında yavaş ve düzenli olarak yapılan ve kulak zarından kanal dışına doğru oluşan bir yer değiştirme süreci yaşanır. Bu hareket sayesinde kulak kiri kulak kanalından, kulak dışına kadar taşınır, orada kurur ve dışarı atılır.

Normal şartlarda, kulak kanalınızı kesinlikle derinleşerek temizlememeniz gerekir. Fakat biliyoruz ki bu her zaman böyle olmaz. Kulak kirini kir kulaktan dışarı çıktığında temizlemelisiniz.

Kir fazlalaştığında ve kulak kanalını tıkadığında işitmeniz de azalabilir. Bu durumda kulak kiri, doktorunuz tarafından özel aletlerle temizlenmelidir.
Kulak kiri dış kulak yolunu tıkayarak görüşü engellediği için kulak zarının sağlam olup olmadığı kulak kiri çıkarılmadan bilinemez. Kulak kirinin temizlenmesi veya çıkarılması girişimi bir hekim tarafından yapılmaz ise kulak zarı hasar görebilir. Eğer kulak zarı hasarlıysa orta kulağa gidebilecek su vs. sıvılar burada bir enfeksiyon başlamasına neden olabilir.