Geniz Eti ve Bademcik

Bademcik ve geniz etine yönelik cerrahi tedavi kararı farklı durumlarda verilebilmektedir.

BADEMCİK AMELİYATI (TONSİLLEKTOMİ) GEREKTİREN DURUMLAR

 • Tekrarlayan akut tonsillit (yılda beşten, üst üste iki yıl yılda üçten fazla sayıda atak olması)
 • Tekrarlayan akut tonsillit ile birlikte
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Ateşli havaleler
 • Kronik tonsillitte tedaviye cevap vermeyen
  • Ağız kokusu
  • Dirençli boğaz ağrısı
  • Ağrılı boyun lenf bezi büyümesi
  • Tıbbi tedaviye cevap vermeyen enfeksiyon taşıyıcılığı
 • Bademcik çevresi apse gelişmiş olması
 • Boğazda tıkanma yapan (obstrüktif ) büyümeler
 • Horlama ve kronik ağız solunumu
 • Obstrüktif (tıkayıcı) uyku apnesi sendromu
 • Adenoid ve tonsillerde büyüme ile beraber
  • Akciğer tansiyon artışı hastalığı – Korpulmonale
  • Yeme güçlüğü
  • Konuşma bozuklukları
  • Gelişme geriliği
 • Çene kapanma (oklüzyon) bozukluğu oluşması
 • Yüz kemiklerinde (kraniofasial) gelişme bozuklukları
 • Tümör (malignansi) şüphesi (asimetrik büyüme)

GENİZ ETİ AMELİYATI (ADENOİDEKTOMİ) GEREKTİREN DURUMLAR

 • Enfeksiyona bağlı nedenler;
  • Yılda 5 ve üzerinde antibiyotik tedavisi gerektiren geniz eti enfeksiyonu hikayesi
  • Tedaviye dirençli geniz eti iltihabı (adenoidit)
  • Orta kulak hastalıkları (Adenoid büyümesi ile beraber ya da bariz büyüme olmadan)
   • Orta kulakta tedaviye cevap vermeyen sıvı birikimi (Efüzyonlu kronik otitis media)
   • Sık orta kulak iltihabı
   • Kulak zarında delik olup akıntının kesilmediği hastalar
   • Tedaviye cevap vermeyen kronik sinüzit
 • Tıkanma – Obstrüksiyona bağlı nedenler;
  • Aşırı horlama ve uykuda sürekli ağız solunumu
  • Obstrüktif apne sendromu
  • Adenoid hipertrofisi ile beraber
   • Kronik akciğer hastalığı, gelişme geriliği, konuşma bozukluğu
   • Oklüzyon bozukluğu ve ağız solunumuna bağlı diş problemleri
   • Yüz kemiklerinde gelişme bozukluğu olarak sıralanabilir.

Özellikle tekrarlayan enfeksiyonlara bağlı ameliyat kararı verirken hastaların genel durumu, enfeksiyonların günlük hayatı, iş ve okul hayatını etkileme derecesi, alerjinin varlığı, tanının konduğu mevsim gibi değişkenler de etkili olmaktadır. Yaz mevsiminde bu enfeksiyonlar belirgin olarak azalmakta olduğundan ilkbahar aylarında tanı konulan hastalarda son bahara kadar beklemek bu süreçte vücut savunma sistemini güçlendirecek aşı ve tedavilerin uygulanması, varsa alerjinin kontrol altına alınması tercih edilebilir. Antibiyotik tedavisi her zaman ameliyat için bir alternatif olmakla beraber sık antibiyotik kullanımına bağlı direnç gelişimi mide bağırsak sistemi etkileri, alerjik reaksiyonlar dikkate alınmalıdır. Depo penisilin uygulaması ağrılı olması ve ciddi alerji riski nedeni ile sıklıkla tercih edilmemektedir.

Çocuk felci aşısının yaz aylarında yapıldığı dönemlerde bademcik ameliyatlarının bu aylarda yapılmaması önerilmekteydi. Günümüzde bu aşının standart olarak yapılmıyor olması nedeni ile artık yaz aylarında da bademcik ameliyatı yapılabilmektedir. Ancak özellikle küçük çocuklarda özellikle bademcik ameliyatları sonrasında çocuğun yeterli sıvı almamasına bağlı problem yaşanabileceği göz önüne alınmalıdır. Orta kulakta sık tekrarlayan ya da tedavi ile geçmeyen sıvı birikimi nedeni ile ventilasyon tüpü takılmasına karar verilen çocuklarda bu ameliyat sırasında tıkayıcı etki yapmasa da mevcut geniz etinin alınması enfeksiyon sıklığının azalmasında olumlu katkıda bulunmaktadır.

BADEMCİK AMELİYATI (TONSİLLEKTOMİ)
Bademciklerin özellikle ilk 3 yaşta vücut savunma sisteminin (immün sistem) gelişmesindeki katkıları göz önüne alınarak solunum yolunun tıkanmasına neden olacak düzeyde büyüme olmadığı sürece cerrahinin geciktirilmesi ya da aşırı büyük bademciklerin radyo frekans ile küçültülmesi tercih edilebilir.

Ameliyat genel anestezi altında yapılmakta ve cerrahi 10-20 dakika civarında sürmektedir ancak hastanın anestezi için hazırlanması, ameliyat sonrası kanama kontrolü ve anestezinin sonlandırılması aşamaları ile birlikte toplam süre 45-60 dakikayı bulmaktadır. Standart bademcik ameliyatlarında gerçekleşen ortalama kan kaybı göz önüne alınarak 10 Kg`ın altındaki çocuklarda bademcik ameliyatın yapılmaması önerilmektedir.

Coblasyon Teknolojisinin kullanıma girmesini takiben bademcik ameliyatlarında neredeyse hiç kanama olmaması nedeni ile günümüzde hastanın kilosu ameliyat kararı için bir kriter olmamaktadır.