Özel Grup Medika Kulak Burun Boğaz

Başlıksız 2
Grup Medika’da 18 yıldan beri nazal alerjinin tanı ve tedavisi ile ilgilenmekteyiz.
 • Alerji olgularına yaklaşım tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de hem hastalarca, hem de hekimlerce yeteri kadar ciddiye alınmamaktadır. Bu da hekim ve hastayı hataya zorlamaktadır. Özellikle 0-3 yaş grubunda gıda alerjileri ile ilgili sorgulama çok önemlidir.
 • Kliniğimizde alerji tanısı ile ilgili olarak yapılan testler;
  • Nazal Smear (burun akıntısında eozinofil vs. arama)
  • Deri testleri
  • Serolojik testler
  • Nazal ve konjoktival provokasyon testleri dir.
Alerji ile ilgili tedavi yaklaşımımız ise:
 • Medikal tedavi
 • İmmünoterapi (aşı ile tadavi)
 • İmmünoterapide, hasta emniyeti için, standart aşılar kullanılmaktadır.
 • Aşılar, yine hasta eminiyeti için, bizzat kliniğimizde yapılmakta ve en az 20 dakika aşı sonrası dönemi erken reaksiyonlar için izlenmektedir.
 • Koruyucu tedavi için ise; alerjiden korunma ile ilgili sözlü ve yazılı bilgiler hastaya defalarca anlatılmaktadır.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz