Özel Grup Medika Kulak Burun Boğaz

Başlıksız 3

Göz aslında bir iç organ olup aynı zamanda doğaya açık haldedir. Göz kapaklarındaki çok sayıda yağ bezecikleri ve üst göz kapak altında kaşımızın dış alt kısmında göz yaşı salgı bezinin harika bir şekilde ürettiği göz yaşı ile gözümüz dış etkenlerden ve kurumaktan korunur.

Göz yaşı yapısı gözün saydam tabakasını (kornea) devamlı ıslak tutar ve aynı zamanda temizler. Göz kapaklarımızı ovalar veya kaşırsak ellerimizden birçok mikrop veya yabancı cismi,kirpik diplerimize taşırız. Bu tahrişe göz gözyaşını artırarak (sulanma) cevap verir. Yağ bezecikleride salgılarını artırır, bu salgı sarı yapışkan bir sıvıdır (çapak). Kuruduğunda kapak kenarlarında kepek şeklinde görünür.

Göz yaşı dıştan içe doğru göz kapaklarının yardımı ile akar ve gözün iç tarafında kirpiklerin sonlandığı kısımda iki delikten (punktum) emilerek göz yaşı kesesi yardımı ile burun içine pompalanır. Göz yaşı kesesi bir pompa gibi çalışır. Göz yaşı kesesinin çalışamadığı durumlarda göz yaşı kapaklardan dışarı taşar ve çok sıkıntı veren çapaklanma ,yapışma kanlanma gibi şikayetlere neden olan ,göz yaşı kesesinin iltihabı (dakriosistit) dediğimiz hastalığa neden olur.

I- Konjenital (Doğuştan) Dakriyosistit

Kanaldaki tıkanıklık çocukta 6. ayda kendiliğinden açılmasına rağmen bazı çocuklarda devam edebilir. Keseye basmakla mukopürülan bir akıntı oluşur. Nazolakrimal kanal, lakrimal sistemin gelişimini en son tamamlayan kısmıdır. Kanalın gelişimindeki yetersizlik nedeniyle, yenidoğanların yaklaşık %50' sinde, konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığı görülür. Birçok tıkanıklık doğumdan 4-6 hafta sonra spontan olarak açılır. Fakat yenidoğanların %2-6' sında spontan açılma görülmez, bir başka deyişle kanal gelişimi tamamlanamaz.

Tedavide;

  • Topikal antibiyotikler,
  • Lakrimal kese üzerine masaj,
  • Probing ve irrigasyon,
  • Silikon tüp uygulaması,
  • DSR vardır.

II- Edinsel (sonradan gelişen) Dakriyosistit

A- Akut Dakriyosistit

Genelde kronik enfeksiyon akut hecmesi yada etyolojide sebeplerin teşekkülü halinde gelişir. Sıvı kese içinde enfekte olması ile oluşur. Küçülmeyen bir kitle meydana gelir. Tedavide lokal ve sistemik antibiyotikler kullanılır. Akut dönemde lavaj ve sonda denenmemelidir.

B- Kronik Dakriyosistit

Akut iltihap belirtilerinden ağrı ve kızarıklık yoktur. Göz yaşarması belirgin semptomdur. Genelde konjoktivit eşlik eder zamanla kese genişler mükopürülan akıntıya sebep olur. Daha yaygın olarak görülür.

DAKRİYOSİSTİT TEDAVİSİ

1-Medikal Tedavi : Sadece akut safhada lokal ve sistemik antibiyotik verilir. Sıcak pansuman enfeksiyonu kontrol için kullanılır. Akut dönemde lavaj ve sonda denenmemelidir.

2-Cerrahi Tedavi: Kronik dakriyosistit iyileşmez tedavisi mutlak cerrahidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz