Özel Grup Medika Kulak Burun Boğaz

göz

Toplumda %0.2-5.3 oranında göz tembelliğine rastlanabilir. Yapılan hayvan deneylerinde Beynin kortikal yapısının erken yaşlarda gelişimini tamamladığı tesbit edildi, yani görme merkezi 8 yaşın kadar gelişim gösteriyor, görme keskinliği daha sonra arttırılamıyor.

O sebeple 3-8 yaş arası çocuklarda gözde tembellik tespit edildiğinde iyi gören gözü kapatmak ve CAM terapisi uygulamak uygundur.
1978 de Banks tarafından uygulanmıştır. Burada esas olan görme merkezindeki hücreleri çeşitli yönden uyarmak şeklindedir

CAM stimülatör tedavisinde: hasta, aletin yüksek kontras daki yedi adet siyah çizgiden oluşan disklerine sırayla bakar.
Bu diskler dakikada bir tur yapacak şekilde düzenlenmiştir.

Eğer iki tarafta da tembellik varsa başlangıçta haftada 7-10 dakika sağ, 7-10 dakika sola dönecek şekilde tedavi uygulanıldığında başarılı olduğu gösterilmiştir. Siyah çizgilerin sayısının arttığı ve kalınlığın azaldığı farklı diskler tedavinin seyirine bağlı olarak kullanılır.

Bu tedaviyle kısa sürede görmede elde edilen artış tedavinin bırakılmasıyla azalabilir. Uzun süreli ve kısa periyod lu kapatma tedavisine devam edilmelidir.Göz tembelliğinde cam tadavisi. İnsanda görme algısı kenar algılaması üzerindendir. Bu nedenle optik olarak kenar algısı betimlemesi için Gabor filtresi oluşturulmuştur. Gabor filtresinin görselleştirilmiş şekli kahve çekirdeğine benzer; uzun yön boyunca ortadan geçen aydınlık bir şeridin, karanlık alanlar ile çevrelenmesiyle oluşur.

Gabor FiltresiBu filtreler kullanılarak optik dokular tanımlanabilir veya aynı görüntü içinde farklı optik dokular birbirinden ayrılabilir.

Gabor filtresinde ayırıcı olarak dalga boyu, yön, faz kayması, görüntü oranı ve kuşak genişliği tanımlanmıştır.

Gabor görselleri kullanılarak beyinde harekete duyarlı hücreler uyarılarak, hareketlerin algısı incelenebilir.

Nörovizyon tedavisi Gabor filtresi temeline dayanan bir görme uyarılması sistemidir.

Kişiye özel bir bilgisayar programı yapılır. Her biri 30-40 dakika süren toplam 40-50 seans uygulanır.

Evde ya da hastanede uygulanabilir.

Ambliyopi dışında miyopi, presbiyopi ve Laser Assisted in-Situ Keratomileusis (LASIK) uygulanmış hastalarda da kullanılmaktadır.

48 Ambliyopisi olan olguların haftada 2-4 kez, 30 dakika süren Gabor görsellerinin kullanıldığı bilgisayar uygulama seansları sonrası görme keskinlikleri değerlendirildiğinde; olguların %68’inde görme keskinliğinde iki sıra ve üzeri artış elde edilmiştir. Görme keskinliğindeki artış yaşa, ambliyopi nedenine bağlı olmamakla birlikte, başlangıç görme keskinliği ile ilişkili bulunmuştur.

CAM tedavisi, ambliyop gözün yedi dakika yavaş dönen, yüksek kontrastta, değişik uzaysal frekansta siyah beyaz görseller ile uyarılması prensibine dayanır.

Bu tedavi metodunda amaç yüksek kontrastlı çizgisel uyaranlar ile görme sisteminde fonksiyonunu kaybetmiş hücrelere tekrar fonksiyon kazandırılmasıdır.

CAM görme uyaranı kapama ve diğer ambliyopi tedavilerinin yapılamadığı veya bu tedavilerden sonuç alınamayan olgularda alternatif tedavi seçeneği olarak kullanılmıştır.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz