Özel Grup Medika Kulak Burun Boğaz

Orta Kulak İltihabı nedir ?
Kulak zarının ardındaki boşluk olan orta kulağın iltihaplanarak şişmesidir. Tek veya iki kulakta birden olabilir. Orta kulak iltihabı en sık küçük çocuklarda gözlenir. Nadiren erişkinlerde de görülebilir. Hastalıkta genellikle kış ve ilkbahar mevsimlerinde artış olur.

Ciddi bir problem midir ?
Evet.
Çünkü orta kulak iltihabı işitme kaybı yaratır. İşitme kaybı da çocukların öğrenme kapasitelerini azaltır ve konuşmaların gelişmesini bozar. Aynı zamanda şiddetli kulak ağrısı yapar. Enfeksiyon, kafadaki komşu organlara özellikle kulak kepçesinin arkasındaki mastoid kemiğe yayılabilir.
Bununla birlikte, eğer uygun ve etkili bir şekilde tedavi edilirse ciddi bir sorun olmaktan çıkar ve yol açtığı işitme kaybı normale döner. Bu nedenle orta kulak iltihabının neden olduğu şikayetleri tanımak ve tedavi için erken davranmak çok önemlidir.


Orta Kulak normalde nasıl çalışır ?
Orta kulak yaklaşık leblebi büyüklüğünde, içi hava dolu ve kulak kanalından ince bir zarla (kulak zarı) ayrılan bir boşluktur. Orta kulakta biri zara yapışık üç kemikçikten oluşan zincir vardır. Kulak zarı, ses dalgaları çarpınca titreşir. Titreşen zar, kendine yapışık bu kemikçik zinciri titreştirir. Ses böylece dış ortamdan orta kulak yoluyla iç kulağa geçmiş olur. İç kulaktaki sinir uçları da buraya gelen uyarımları alarak beyne ulaştırır. Böylece sesi duymuş oluruz. Sağlıklı bir orta kulaktaki havanın basıncı, arada kulak zarı olmasına rağmen dış ortamın hava basıncı ile eşit olmalıdır. Böyle olursa orta kulaktaki kemikçikler ses geldiğinde en iyi şekilde titreşir ve ses hiç bir kayba uğramadan iç kulağa geçer. Östaki borusu geniz ile orta kulak arasındaki dar bir kanaldır. Bu boru normalde kapalıdır. Çiğnerken, yutarken veya konuşurken açılır ve bu sırada kapalıdır. Çiğnerken, yutarken veya konuşurken açılır ve bu sıreaçiğnerken, yutarken veya konuşurken açılır ve bu sırada orta kulağa hava girer. Sağlıklı bir östaki borusu günde bin kere kendiliğinden açılır ve biz bundan haberdar olmayız.
Orta kulak iltihabının sebebi nedir ?
Orta kulak iltihabı burun veya boğazdaki bakteri ya da virüslerin östaki borusundan orta kulağa geçmesi ile oluşur. Bu durum genellikle östaki borusunun soğuk algınlığı, sinüs veya boğaz enfeksiyonu, allerji gibi nedenlerle çalışmadığı zamanlarda ortaya çıkar. Orta kulaktaki enfeksiyon kulak zarında şişlik ve kızarıklık yapar, zar arkasında cerahat toplanır ve bu durum şiddetli kulak ağrısı oluşturur.
Bazen zar delinir ve iltihap kulaktan dışarıya akar. Fakat sıklıkla akmaz, östaki borusu da şiş ve tıkalı olduğu için orta kulakta biriken bu iltihap boşalamaz. Buna orta kulakta su birikmesi veya seröz orta kulak iltihabı denir. Bu durumda ağrı azalır ama işitme kaybı yerleşir. Orta kulaktaki sıvı koyulaşır, östaki çalışmaz ve hadise uzamaya başlar. Ağrılı devre geçtikten sonra hastalık bu yeni şekliyle haftalar, aylar hatta yıllar boyu sinsi bir şekilde devam edebilir. Bu durumda çocukta orta kulakta sık iltihaplanma atakları olur. Ağrılar geçince iltihap tekrar seröz orta kulak iltihabı haline döner fakat bir türlü tam iyileşemez.


Orta kulak iltihabının belirtileri nelerdir ?
Orta kulak iltihabının en belirgin şikayeti kulak ağrısıdır. Buna kulakta basınç hissi ve tıkanıklık eşlik eder. Bebekler ve çok küçük çocuklar ağrıyı tam ifade edemeyebilirler, sürekli kulaklarını çekiştirerek veya kulaklarını ovuşturmaya çalışarak anlatmaya çalışabilirler.
Sesler genellikle boğuk gelmeye başlar. Bunun nedeni orta kulakta biriken iltihaplı sıvının zarın titreşimini engellemesidir. Uygun bir tedavi ile orta kulaktaki iltihaplı sıvı östaki borusundan boşalır ve işitme tamamen normale döner. Uygun tedavi yapılmazsa işitme kaybı uzayabilir, hatta düzelmeyecek şekilde kalıcı hale gelebilir.


Doktorun muayenesinden beklenen nedir ?
Doktor, muayene sırasında otoskop ya da mikroskop denen bir aletle kulak içine bakarak kulak zarının görüntüsünü ve hareketlerini kontrol eder. Ancak bazen muayene ile öğrenilemeyen ek bilgilere ihtiyaç olabilir. Bunlardan biri iştme kaybının derecesidir. Doktor bunu öğrenmek için odyogram denen bir incelemeye gerek duyabilir. Odyogram, basit haliyle çeşitli tonlardaki seslerin duyma eşiklerini gösterir. Ikinci yardımcı test timpanogramdır. Bu iki test doktora hastalığın ciddiyeti hakkında bilgi verir, tedavi ve izleme kararını doğru vermesine yardım eder. Muayene sırasında çocuğunuzun sakin ve uyumlu olmasını sağlayarak siz de doktorunuza yardımcı olabilirsiniz ama asıl yardımınız izlemededir. Kontrol randevularınıza mutlaka zamanında gelerek çocuğunuzun normale döndüğünden emin olmalı ve tedavinin tamamlanmasına yardımcı olmalısınız.


İlaçların önemi :
Hastalığın tedavisinde sıklıkla kullanılan antibiyotikler, enfeksiyonu kontrol altına alıp ağrıyı azaltırlar. Ancak hastalığın tam geçmesi için cerahatli sıvının östakiden boşalması gerekmektedir. Bu da yavaş olur, bunu unutmamalısınız!
Antibiyotikler genellikşe 10-14 gün kullanılır. Antibiyotik kullanırken kullanım kılavuzuna dikkat etmelisiniz. Doktorunuzun yazacağı bir diğer ilaç muhtemelen antihistaminikler (özellikle çocuğunuzda allerjik bir zemin varsa) veya dekonjestanlardır. Verilebilecek diğer ilaçlar, ateş düşürücüler ve ağrı kesicilerdir.Bazen kulak damlaları da ağrıyı azaltmak için yazılabilir.

Başka ne tür tedaviler gerekebilir ?
Çoğu kez orta kulak iltihabı, uygun ilaçlarla evde yapılan tedavi ile iyileşir ve her şey normale döner ama bazen ilave girişimler de gerekebilir. Eğer iltihap kulak zarının iyice dışarıya itilmesine yol açmış ve kulak zarında istenmeyen bir delinme olması söz konusu ise; hem ağrıyı azaltmak, hem cerahatin boşalmasını sağlamak için doktorunuz size myringotomi önerebilir.
Myringotomi küçük bir cerrahi işlemdir. Bu işlemde kulak zarının en emniyetli bölgesi olan ön kısımdan küçük bir kesi yapılarak iltihaplı sıvı dışarı boşaltılır. Sıvının boşalması ile birlikte ağrı kesilir. Burası bir kaç gün içinde iyileşir, iz kalmaz ve kulak zarında herhangi bir fonksiyon bozukluğu olmaz.
Bazen, kulak zarındaki kesi yeri hastalıktan çok daha çabuk iyileşebilir ve zar arkasındaki sıvı tekrar oluşabilir. Veya çocuğunuzun ilk görüldüğünde hastalık çok uzamış, zar arkasındakı sıvı koyulaşmış, kulak zarında bazı kalıcı olabilecek değişiklikler olmuş olabilir. Bu durumda doktorunuz kulak zarına bir kesi yaparak buraya küçük bir tüp yerleştirmeyi önerebilir. Bu tüpe ventilasyon tüpü denir. Tüp orta kulakla dış ortam arasındaki hava basıncının dengelenmesine ve orta kulakta biriken sıvının boşalmasına yardım eder. Böylece zar hareketleri serbestleşir ve işitme düzelir.
Doktorunuz, çocuğunuzun kulağının durumuna uygun bir ventilasyon tüpü seçerek bunu genel anestezi altında zara yerleştirir. Tüpü kulaktaki enfeksiyon ve östaki fonksiyonları normale dönünceye kadar orada tutar. Bu haftalar veya aylar olabilir.
Bu devrede banyo yaparken çocuğunuzun kulağına su kaçmamasına dikkat etmelisiniz çünkü bu yeniden bir enfeksiyon başlatabilir. Bunun dışında tüp bir problem çıkarmaz ve çocuğunuz kulak zarında tüp olduğunu fark etmez. Işitme düzelir ve sık orta kulak iltihabı atakları azalır. Müzminleşmiş bademcik ve genizeti enfeksiyonları olduğu durumlarda da orta kulak iltihabı sık görülür. Eğer böyle bir durum varsa doktorunuz bademcik veya genizetinin veya ikisinin birden alınmasını önerebilir. Bununla birlikte kulak zarlarına da ventilasyon tüpü yerleştirilebilir. Allerji söz konusu ise; bunun da ayrıca tetkik ve tedavisi gerekebilir.Ikisinin birden alınmasını önerebilir. Bununla birlikte kulak zarlarına da ventilasyon tüpü yerleştirilebilir. Allerji söz konusu ise; bunun da ayrıca tetkik ve tedavisi gerekebilir.
Fakat unutmayınız ki...
İyi tedavi edildiği takdirde, orta kulak iltihabı genellikle ciddi bir durum değildir. Doktorunuza yardım ettiğiniz ve söylenenleri yerine getirdiğinizde, çocuğunuza da yardım etmiş olursunuz. Çocuğunuz kısa zamanda sağlığına kavuşur ve normal işitir.
Doktorunuz, çocuğunuzu normal buluncaya ve izlemeyi sonlandırıncaya kadar tedavi planını mutlaka uygulayınız.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz